Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, đánh giá, phát hiện mối ẩn họa thân đập cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190940351-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, đánh giá, phát hiện mối ẩn họa thân đập cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam.

Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Tên Tiểu dự án: Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Khoản vay số: 5749-VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn khảo sát, đánh giá, phát hiện mối ẩn họa thân đập cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa.

Số tham chiếu: Gói thầu C1-TH-TDA1-CS6.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 08/04/2016 để tài trợ thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và dự định sử dựng một phần của nguồn vốn trên để chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn khảo sát, đánh giá, phát hiện mối ẩn họa thân đập cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Tư vấn có nhiệm vụ: Tư vấn khảo sát, đánh giá, phát hiện mối ẩn họa thân đập cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn các huyện Tĩnh Gia, Thạch Thành, Như Thanh, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Như Xuân, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 2 tháng (Hai tháng).

3. Mục tiêu và nhiệm vụ tư vấn: Tư vấn khảo sát, đánh giá, phát hiện mối ẩn họa thân đập cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ để phát hiện kịp thời các mối nguy hiểm tiềm ẩn gây mất an toàn cho công trình, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và các hạng mục công trình khác thuộc cụm đầu mối nhằm đưa ra biện pháp xử lý mối, bảo vệ an toàn cho công trình vận hành ổn định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa mời các đơn vị tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn Tư vấn vào Danh sách ngắn dựa trên cơ sở: Hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng; Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất; Khả năng cung cấp nhân sự; Kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có xét đến nguồn vốn.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin thêm xin liên lạc để nhận Hồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; Số 06, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây trước 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2019.

Phát hành Hồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm từ 07 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2019 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Người nhận: Ông Nguyễn Quý Hợi.

Địa chỉ: Số 06, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373.853.406

Số fax: 02373.850.690

E-mail: Thanhhoawb8@gmail.com

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây