PL4-36: Tư vấn KS, TKBVTC, DT cho đấu nối hộ gia đình các khu dân cư (trong phạm vi thu gom của nhà máy XLNT Bắc Châu Giang) và đánh giá, đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro cho bờ Bắc khi xây dựng kè bờ Nam sông Châu

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190928032-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
PL4-36: Tư vấn KS, TKBVTC, DT cho đấu nối hộ gia đình các khu dân cư (trong phạm vi thu gom của nhà máy XLNT Bắc Châu Giang) và đánh giá, đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro cho bờ Bắc khi xây dựng kè bờ Nam sông Châu
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Bổ sung vốn Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ LOẠI VỪA TẠI VIỆT NAM – TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Gói thầu PL4-36: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

cho đấu nối hộ gia đình các khu dân cư (trong phạm vi thu gom của nhà máy XLNT Bắc Châu Giang) và đánh giá, đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro

cho bờ Bắc khi xây dựng kè bờ Nam sông Châu

Tín dụng số: 6071-VN

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới) để bổ sung vốn cho Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý và sẽ sử dụng một phần của khoản tín dụng này dành cho các khoản thanh toán hợp lệ cho gói thầu tư vấn PL4-36: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho đấu nối hộ gia đình các khu dân cư (trong phạm vi thu gom của nhà máy XLNT Bắc Châu Giang) và đánh giá, đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro cho bờ Bắc khi xây dựng kè bờ Nam sông Châu.

Công việc của tư vấn có các nhiệm vụ (i) rà soát, nghiên cứu hồ sơ thiết kế chi tiết các gói thầu: PL1-05 “Nâng cấp, cải thiện hạ tầng cơ sở các khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung; tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân phường Lam Hạ”; PL2-06 “Xây dựng kè Nam sông Châu Giang” và các gói thầu/công trình khác đã được thẩm định/UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt; (ii) Khảo sát đấu nối hộ dân, tuyên truyền, khuyến khích người dân đấu nối; (iii) Đánh giá, đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro cho bờ Bắc khi xây dựng kè bờ Nam sông Châu; (iv) Khảo sát địa hình bổ sung (nếu cần thiết) cho việc thiết kế đấu nối hộ gia đình; (v) Thiết kế chi tiết, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ chào hàng cho đấu nối hộ gia đình các khu dân cư (trong phạm vi thu gom của nhà máy XLNT Bắc Châu Giang).

Dịch vụ tư vấn dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2019, thời gian thực hiện 05 tháng, đáp ứng các quy định của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ.

Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Phủ Lý thay mặt cho UBND thành phố Phủ Lý (Chủ dự án) mời các đơn vị Tư vấn có đủ tư cách hợp lệ bày tỏ sự quan tâm cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các đơn vị Tư vấn quan tâm phải cung cấp đủ thông tin chứng tỏ mình có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ nêu trên (như: tài liệu giới thiệu trình độ chuyên môn chung, kinh nghiệm cụ thể của nhà tư vấn liên quan đến nhiệm vụ, trình độ chuyên môn và số lượng nhân sự chủ chốt của nhà tư vấn, danh tiếng và sự liêm chính của nhà tư vấn vv...). Tư vấn có thể liên kết với nhau dưới hình thức liên danh hoặc thỏa thuận tư vấn phụ để bổ sung cho các lĩnh vực chuyên môn tương ứng của mình. Trong trường hợp đó các Tư vấn nên làm rõ là họ liên kết dưới hình thức liên danh hay hợp đồng với tư vấn phụ. Trong trường hợp là liên danh, tất cả thành viên của liên danh sẽ phải ký hợp đồng và sẽ cùng nhau và riêng rẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc và một thành viên sẽ được chỉ định để đại diện cho liên danh.

Một tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) phù hợp với quy định của Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 07/2014.

Các Tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây trong khoảng thời gian từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút và từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (giờ địa phương) trong ngày làm việc (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Hồ sơ bày tỏ quan tâm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cần được gửi về theo địa chỉ dưới đây trước 9 giờ 00 phút (giờ địa phương) ngày 30 tháng 9 năm 2019 với 01 bản gốc và 02 bản chụp. Trong trường hợp Tư vấn đệ trình hồ sơ bằng tiếng Anh, khuyến khích (không bắt buộc) Tư vấn đệ trình thêm bản dịch tiếng Việt để tham khảo và trong trường hợp này bản tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính.

Ban quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý

Ông Nguyễn Văn Học - Giám đốc

Địa chỉ: Trụ sở Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý, khu tái định cư đường Lê Công Thanh kéo dài, tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Điện thoại/Fax: 84.0226 3883 232

E-mail: banodaphuly.wb@gmail.com

Phủ Lý, ngày 10 tháng 9 năm 2019

TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Học

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây