Gói thầu LX-CS-05: Tư vấn đánh giá việc thực hiện dự án

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190907521-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu LX-CS-05: Tư vấn đánh giá việc thực hiện dự án
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY)

Quốc gia

:

Việt Nam

Tên dự án

:

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị việt Nam– Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Khoản tín dụng số

:

6055-VN

Tên gói thầu

:

Tư vấn theo dõi và đánh giá thực hiện dự án

Số hiệu gói thầu

:

LX-CS-05

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam– Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và dự định dùng một phần khoản tài trợ này để huy động dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu LX-CS-05: Tư vấn theo dõi và đánh giá thực hiện dự án.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm việc hỗ trợ Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên (PMU) cũng như các đơn vị thực hiện Dự án trong công tác Tư vấn theo dõi và đánh giá thực hiện dự án , Tư vấn sẽ làm việc với các cán bộ của Ban quản lý dự án để theo dõi và đánh giá các vấn đề về theo dõi và đánh giá thực hiện dự án của dự án. Đồng thời, cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu và các nguyên tắc trong quá trình thực hiện dự án. Trong quá trình đánh giá thực hiện dự án, tư vấn sẽ đề xuất thêm các biện pháp. Việc tuân thủ theo chính sách và quy trình trong Kế hoạch quản lý dự án. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2019 và kết thúc vào tháng 12 năm 2023.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên kính mời các Công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thiết và kinh nghiệm tương ứng để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

a. Năng lực kinh nghiệm chung: Tư vấn phải có ít nhất [5] năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn liên quan đến chuyên môn yêu cầu trong hợp đồng này.

b. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn đã hoàn thành ít nhất [1 hoặc 2] hợp đồng tư vấn Tư vấn theo dõi và đánh giá thực hiện dự án có quy mô tính chất tương tự hợp đồng này trong [3-5] năm vừa qua.

c. Năng lực Kỹ thuật Chuyên môn: Tư vấn có đội ngũ nhân sự với chuyên môn phù hợp có khả năng huy động cho hợp đồng.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu hướng dẫn của ngân hàng thế giới về Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được ban hành bởi Ngân hàng Thế giới ấn bản tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của họ.

Tư vấn sẽ được chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Bày tỏ quan tâm của tư vấn phải được trình bày dưới dạng văn bản và gửi đến địa chỉ sau (có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc mail) không chậm hơn 09 giờ 00, ngày 26/09/2019.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên

Người nhận: Lê Chí Thiện: Cán bộ - Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên.

Địa chỉ: số 16/1, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tel: (+84) 963.600.077

Email: banodalongxuyen@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây