Gói thầu LX-CS-04: Tư vấn giám sát độc lập Tái định cư

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190876655-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu LX-CS-04: Tư vấn giám sát độc lập Tái định cư
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY)

Quốc gia

:

Việt Nam

Tên dự án

:

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Khoản tín dụng số

:

6055-VN

Tên gói thầu

:

Tư vấn giám sát độc lập Tái định cư

Số hiệu gói thầu

:

LX-CS-04

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị việt Nam– Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và dự định dùng một phần khoản tài trợ này để huy động dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu LX-CS-04: Tư vấn giám sát độc lập Tái định cư

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm việc hỗ trợ Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên (PMU) cũng như các đơn vị thực hiện Dự án trong công tác giám sát an toàn xã hội, tái định cư Tư vấn sẽ làm việc với các cán bộ của Ban quản lý dự án để theo dõi và đánh giá các vấn đề về giám sát an toàn xã hội, tái định cư của dự án. Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến xã hội được xác định trong Kế hoạch hành động thái đinh cư của Tiểu dự án. Đồng thời, cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu và các nguyên tắc trong kế hoạch Tái định cư, những thay đổi mức sống và việc làm, việc khôi phục thu nhập và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả và tính bền vững của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các biện pháp đảm bảo an toàn xã hội khác (vấn đề bình đẳng giới và bạo lực giới, sự tham gia của công dân, tác động của dòng lao động,..). Trong quá trình giám sát, tư vấn sẽ đề xuất thêm các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi nếu thấy rằng những người bị ảnh hưởng/bị di dời không thể khôi phục lại cuộc sống như trước khi có dự án. Việc tuân thủ theo chính sách và quy trình trong kế hoạch hành động tái định cư (RAP); và việc đạt được các mục tiêu chính của RAP. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2019 và kết thúc vào tháng 12 năm 2023.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên kính mời các Công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thiết và kinh nghiệm tương ứng để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

a. Năng lực của tổ chức tư vấn: Tư vấn được lựa chọn vào danh sách ngắn phải có nguồn nhân sự chuyên nghiệp liên quan đến dịch vụ tư vấn đáp ứng về số lượng và chất lượng, trang thiết bị phục vụ công tác tư vấn đầy đủ, năng lực tài chính lành mạnh, …

b. Kinh nghiệm của tổ chức tư vấn: Tư vấn được lựa chọn vào danh sách ngắn phải có kinh nghiệm làm tư vấn giám sát độc lập: (i) an toàn xã hội cho dự án ODA (ii) tái định cư cho dự án ODA

c. Nhân sự chủ chốt cho công việc: Danh sách nhân sự chủ chốt được đề xuất tham gia thực hiện Dự án có năng lực và kinh nghiệm, thích hợp nhất với công việc.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu hướng dẫn của ngân hàng thế giới về Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được ban hành bởi Ngân hàng Thế giới ấn bản tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của họ.

Tư vấn sẽ được chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)” , quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Bày tỏ quan tâm của tư vấn phải được trình bày dưới dạng văn bản và gửi đến địa chỉ sau (có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc mail) không chậm hơn 09 giờ 00, ngày 18/09/2019.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên.

Người nhận: Lê Chí Thiện: Cán bộ - Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên. (SĐT: 0977.030.102).

Địa chỉ: số 16/1, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tel: (+84) 963.600.077

Email: banodalongxuyen@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây