Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết, cắm mốc GPMB cho các hạng mục công trình giai đoạn 2

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190853671-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết, cắm mốc GPMB cho các hạng mục công trình giai đoạn 2
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

DỊCH VỤ LỰA CHỌN TƯ VẤN

QUỐC GIA: VIỆT NAM

TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Số Khoản vay/Số Tín dụng/Số tài trợ: 6297-VN

Tên công việc: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cắm mốc GPMB và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục công trình giai đoạn 2 thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực – Thành phố Thái Nguyên.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): TN-CS-01

1. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên và dự định sử dụng một phần của số tiền này cho dịch vụ tư vấn.

2. Các dịch vụ tư vấn (Dịch vụ ) bao gồm, nhưng không hạn chế, các nhiệm vụ sau:

i) Rà soát và đánh giá Báo cáo nghiên cứu khả thi;

ii) Lập các khảo sát kinh tế, xã hội và kỹ thuật;

iii) Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán;

iv) Giám sát tác giả;

v) Lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục công trình xây lắp;

vi) Lập hồ sơ và cắm mốc giải phóng mặt bằng; và

vi) Lập một số tài liệu, báo cáo khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

TOR chi tiết được cho nhiệm vụ này có thể tìm tại: http://bit.ly/2Z389v9

3. Ban QLDA Thái Nguyên mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện (Tư vấn) để bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng có trình độ chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí trong danh sách rút gọn là:

a. Kinh nghiệm của đơn vị: Các đơn vị lọt vào danh sách rút gọn phải cung cấp kinh nghiệm từ 2008 đến nay trong việc lập các khảo sát, thiết kế và hồ sơ mời thầu cho các hạng mục công trình xây dựng liên quan đến : i) giao thông đặc biệt là đường đô thị và cầu lớn, ii) thoát nước thải bao gồm xây dựng đường ống, nạo vét và bờ kè các kênh mương cho các dự án tương tự.

b. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của đơn vị tư vấn:  Các đơn vị lọt vào danh sách rút gọn sẽ có đủ số lượng Chuyên gia có năng lực với kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng tromg việc tư vấn dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ nói trên, bao gồm nhưng không hạn chế:

- Trưởng đoàn/ chuyên gia cầu có kinh nghiệm quốc tế

- Nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm trong nước, bao gồm: (i) Phó đoàn/chuyên gia đường; (ii) Chuyên gia thiết kế cầu; (iii) Chuyên gia thoát nước và iv) Chuyên gia đấu thầu.

(Các đơn vị tư vấn không bắt buộc phải bao gồm sơ yếu lý lịch của từng chuyên gia hoặc nhân sự trong EOIs nhưng nên nêu rõ số lượng chuyên gia có sẵn đáp ứng các tiêu chí danh sách rút gọn). Các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn danh sách rút gọn.

c. Năng lực tài chính: Cho việc tham chiếu, các đơn vị tư vấn cần cung cấp bằng chứng về tình hình tài chính vững chắc của họ và cung cấp báo cáo tài chính của 3 năm qua (2016, 2017 và 2018).

Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin (tài liệu, mô tả việc kinh doanh chính và số năm kinh doanh, trình độ chuyên môn trong từng lĩnh vực được phân công, tổ chức quản lý và kỹ thuật, trình độ chuyên môn chung và số lượng thành viên chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện trong các nhiệm vụ tương tự, kinh nghiệm thực hiện trong điều kiện tương tự, kỹ năng phù hợp của nhân sự, khả năng tài chính, Tư cách hợp lệ, hình thức liên kết, v.v.) cho thấy rằng họ có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ. 

4. Tư vấn quan tâm nên rà soát và tuân theo đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 thuộc phần III trong “Quy định đấu thầu cho bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới (Tháng 7/2016 – Quy định đấu thầu), đề cập chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

5. Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị khác để nâng cao trình độ chuyên môn của họ nhưng nên nêu rõ các hình thức liên kết hoặc là Liên danh hoặc là nhà thầu phụ. Trong trường hợp Liên danh, các thành viên của Liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng cho toàn bộ hợp đồng.

6. Một đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn dựa trên hình thức chất lượng và chi phí (QCBS) được nêu trong Quy định đấu thầu.

7. Thông tin chi tiết có thể được nhận tại địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 8:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00) (giờ địa phương).

8. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được lập bằng tiếng Anh (bao gồm: một bản gốc, 03 bản sao và bản dịch tiếng Việt được khuyến khích) và phải gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp, hoặc qua thư, hoặc bằng fax, hoặc bằng e -mail) trước 17:00 ngày 13/9/2019.

Ban quản lý dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực – Thành phố Thái Nguyên

        Người nhận: Bà Đinh Thị Nhượng - Phó giám đốc 

Địa chỉ: Số 4, đường CMT8, Phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 2083.755.998

E-mail: dothidonglucthainguyen@gmail.com
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây