Tư vấn giám sát an toàn môi trường

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190829846-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn giám sát an toàn môi trường
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

DỊCH VỤ LỰA CHỌN TƯ VẤN

QUỐC GIA: VIỆT NAM

TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC –THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Số Khoản vay/Số Tín dụng/Số tài trợ: 6297-VN

Tên công việc: Tư vấn giám sát an toàn môi trường.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): TN-CS-03

1. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực - Thành phố Thái Nguyên và dự định sử dụng một phần của khoản tín dụng này cho dịch vụ tư vấn.

2. Các dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm:

i) Lập Báo cáo đầu kỳ, chuẩn bị Kế hoạch giám sát môi trường; đánh giá năng lực các đối tượng trong việc chuẩn bị thực hiện các yêu cầu về an toàn môi trường;

ii) Đào tạo và hướng dẫn nhân sự trong khi thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP);

iii) Giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn môi trường và xã hội;

iv) Giám sát thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP);

v) Thực hiện các tài liệu và báo cáo khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

3. Ban quản lý dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực – thành phố Thái Nguyên mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện (Tư vấn) để bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp Dịch vụ này. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng có trình độ chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các yêu cầu để lựa chọn đơn vị Tư vấn gồm:

a. Kinh nghiệm chuyên môn của đơn vị tư vấn: Có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn về chính sách môi trường, bao gồm chuẩn bị các công cụ chính sách như Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, giám sát chất lượng môi trường, giám sát an toàn môi trường định kỳ cho ít nhất 03 (ba) dự án ODA, trong đó có dự án do WB hoặc ADB tài trợ kể từ 2012 đến nay.

b. Năng lực chuyên môn của đơn vị: Đơn vị tư vấn cần cung cấp bằng chứng có đủ số lượng Chuyên gia để bố trí cho các vị trí chủ chốt có đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến dịch vụ tư vấn để thực hiện nhiệm vụ như yêu cầu trong Điều khoản tham chiếu, bao gồm: (i) Trưởng đoàn/Chuyên gia môi trường; (ii) Chuyên gia môi trường;  

Lưu ý: các đơn vị tư vấn không phải nộp sơ yếu lý lịch của từng chuyên gia hoặc sơ yếu lý lịch của từng nhân sự trong Hồ sơ bày tỏ quan tâm nhưng cần nêu rõ số lượng chuyên gia chủ chốt có sẵn đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm cho từng vị trí. Chuyên gia sẽ không được đánh giá chi tiết theo sơ yếu lý lịch ở giai đoạn bày tỏ quan tâm.

c. Năng lực tài chính: Để tham khảo, đơn vị Tư vấn cần cung cấp chứng minh tình hình tài chính của đơn vị và cung cấp báo cáo tài chính của 3 năm qua (2016, 2017 và 2018) và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:

+ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong 3 năm tài chính gần đây [2016, 2017 và 2018];

+ Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai trong 3 năm tài chính gần đây [2016, 2017 và 2018];

+ Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong 3 năm tài chính gần đây [2016, 2017 và 2018];

+ Báo cáo kiểm toán.

d. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin (tài liệu, mô tả lĩnh vực kinh doanh chính và số năm hoạt động, số lượng cán bộ chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện trong các nhiệm vụ tương tự, kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn ở các khu vực tương tự, tư cách hợp lệ, khả năng tài chính, hình thức liên kết, v.v.) để cho thấy rằng họ có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ. 

4. Tư vấn cần quan tâm đến đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 thuộc phần III trong “Quy chế đấu thầu cho bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới (Tháng 7/2016, sửa đổi tháng 11/2017 – Quy chế đấu thầu), đề cập về chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

5. Đơn vị Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị khác để bổ sung năng lực. Tư vấn được yêu cầu trình bày rõ các hình thức liên kết hoặc liên danh hoặc thầu phụ. Trong trường hợp liên danh, các thành viên của Liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng cho toàn bộ hợp đồng.

6. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn dựa trên hình thức Lựa chọn theo chất lượng tư vấn (CQS) được nêu trong Quy chế đấu thầu của Ngân hàng Thế giới (tháng 7/2016 và sửa đổi tháng 11/2017).

7. Các đơn vị Tư vấn quan tâm có thể nhận thông tin (bao gồm cả Điều khoản tham chiếu chi tiết) tại địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 8:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00) (giờ địa phương).

8. Hồ sơ bày tỏ quan tâm bằng tiếng Việt (bao gồm: một bản gốc, 03 bản sao) phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp, hoặc qua thư, hoặc bằng fax, hoặc bằng e -mail) trước 17:00 ngày 29/8/2019.

Ban quản lý dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên

Bà Đinh Thị Nhượng - Phó giám đốc 

Số 4, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 2083 755 998

E-mail: dothidonglucthainguyen@gmail.com
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây