C1-LANGSON-CS4/Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190827782-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
C1-LANGSON-CS4/Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

GÓI THẦU: TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP (EPP)

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lạng Sơn.

- Số tham chiếu: C1-LANGSON-CS4

- Nội dung gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) có nhiệm vụ: Xây dựng bản kế hoạch khung EPP nhằm giúp cho cơ quan phòng chống thiên tai địa phương chỉ đạo chủ đập, các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị liên quan và nhân dân ở khu vực hạ du thực hiện công tác chuẩn bị sẵn sàng về các mặt tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và biện pháp tiến hành nhằm; Chuẩn bị sẵn sàng để phát hiện, đối phó với các trình trạng khẩn cấp (rủi ro và sự cố) cho đập và khu vực hạ du; Thực hiện các hành động kịp thời để ngăn chặn, đi đến triệt tiêu các sự cố; Chủ động thực hiện các hoạt động ở khu vực hạ du để hạn chế tối đa tác hại khi sự cố xẩy ra.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), được quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của Ngân hàng thế giới. Các doanh nghiệp hoặc tổ chức thuộc sở hữu của Chính phủ Việt Nam có thể được tham gia đấu thầu nếu chứng minh được rằng (i) tự chủ về mặt pháp lý và tài chính, (ii) hoạt động theo luật thương mại, và (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại

- Thời gian phát hành HSMQT: từ 8h00’ ngày 16 tháng 8 năm 2019 đến 8h00’ ngày 26 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính) và được phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.

- Địa điểm phát hành HSMQT: Ban Quản lý Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lạng Sơn

Tầng 2, khu Liên cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại: 02503 812 229. Số fax: 02503 815 228. E-mail: langsonwb8@gmail.com.

- Thời gian nộp HSMQT: Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) trước 8h00’ ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Ban Quản lý Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lạng Sơn.


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây