Tư vấn xây dựng tài liệu và bài giảng điện tử

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190421517-01
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn xây dựng tài liệu và bài giảng điện tử
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án hỗ trợ kỹ thuật
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)

Hiệp định số: TF0A 1407

Cơ quan Chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ

Gói thầu : Tư vấn xây dựng tài liệu và bài giảng điện tử

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tài trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua Hiệp định số TF0A1407 được ký ngày 05 tháng 11 năm 2015 để triển khai thực hiện để thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)". Một phần số tiền của khoản tài trơ này sẽ được sử dụng để tài trợ thanh toán các chi phí hợp lệ cho hợp đồng dịch vụ tư vấn này của Dự án.

Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan Chủ quản của Dự án thông qua Ban Quản lý Dự án VCIC tổ chức thực hiện đấu thầu cho gói thầu “Tư vấn xây dựng tài liệu và bài giảng điện tử”.

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn này là trợ giúp cho VCIC phát triển, xây dựng tài liệu và bài giảng điện tử phù hợp với mục tiêu của VCIC là hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp, thương mại hóa công nghệ, đầu tư tư nhân, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo ứng phó biến đổi khí hậu thông qua việc hỗ trợ tăng cường kiến thức và kỹ năng của các thành viên mạng VCIC (doanh nghiệp POC, các doanh nghiệp khởi nghiệp/doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu) làm nền tảng để xây dựng các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Ban QLDA VCIC mời các công ty/hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm hoạt động

2.

Năng lực trong lĩnh vực chuyên môn (năng lực và kinh nghiệm cụ thể trong việc cung cấp các dịch vụ tương tự của gói thầu như tên dự án, tên khách hàng, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, mô tả nhiệm vụ chính trong hợp đồng…)

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

Tư vấn cần lưu ý quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích tại mục1.9 quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn cho Bên vay của Ngân hàng Thế giới - Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, tháng 01 năm 2011 và bản sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn Tư vấn")

Đơn vị tư vấn có thể liên danh với các đơn vị tư vấn khác thành một liên danh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp lựa chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được nêu trong Hướng dẫn lựa chọn tư vấn.

Các tổ chức tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin (bao gồm thông tin về điều khoản tham chiếu) tại địa chỉ dưới đây trong thời gian từ 09:00-17:00 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thư bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây trước 15 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Ban quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)

Ông Phạm Đức Nghiệm – Giám đốc dự án

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Sâm, 260 - 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02432575555/0982642913 (Ms. Phương Anh) Fax: + 84 4 6286 4956

E-mail: to: Giám đốc dự án: nghiem@vietnamcic.org

Cc: Điều phối viên dự án: hung.nguyen@vietnamcic.org

Cc: Cán bộ Dự án: anh.nguyen@vietnamcic.org

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây