Dịch vụ tư vấn cho quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng công trình, hỗ trợ đấu thầu cho việc thực hiện Hợp phần 1 thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190808463-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Dịch vụ tư vấn cho quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng công trình, hỗ trợ đấu thầu cho việc thực hiện Hợp phần 1 thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

DỊCH VỤ LỰA CHỌN TƯ VẤN

QUỐC GIA: VIỆT NAM

TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC –THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Số Khoản vay/Số Tín dụng/Số tài trợ: 6297-VN

Tên công việc: Dịch vụ tư vấn cho quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng công trình, hỗ trợ đấu thầu cho việc thực hiện Hợp phần 1.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): TN-CS-02B

1. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên và dự định sử dụng một phần của số tiền này cho dịch vụ tư vấn.

2. Các dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm nhưng không giới hạn những nhiệm vụ sau:

i) Quản lý hợp đồng xây lắp và giám sát thi công xây dựng;

ii) Giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn môi trường và xã hội;

iii) Hỗ trợ đấu thầu;

iv) Giám sát và đánh giá dự án;

v) Thực hiện các tài liệu và báo cáo khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

3. Ban QLDA Thái Nguyên mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện (Tư vấn) để bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí trong danh sách rút gọn là:

a. Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn: Các đơn vị trong danh sách rút gọn phải cung cấp kinh nghiệm về giám sát xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến: i) giao thông đặc biệt là đường đô thị và cầu lớn, ii) thoát nước thải đô thị bao gồm xây dựng đường ống, nạo vét và đắp mương, kênh,  iii) công trình xây dựng dân dụng cho các dự án tương tự trong 10 năm qua (từ 2008 đến nay).

b. Kinh nghiệm và năng lực của đơn vị tư vấn: Các đơn vị lọt vào danh sách rút gọn có đủ số lượng Chuyên gia có năng lực với kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng liên quan đến dịch vụ tư vấn để thực hiện nhiệm vụ nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

- Trưởng đoàn có kinh nghiệm quốc tế;

- Chuyên gia chủ chốt có kinh nghiệm trong nước bao gồm:

(i) Phó trưởng đoàn/kỹ sư đường, đường cao tốc; (ii) Kỹ sư hiện trường - cầu; (iii) Kỹ sư hiện trường - thoát nước; (iv) Chuyên gia an toàn môi trường, xã hội và sức khỏe (ESHS); (vi) Chuyên gia giám sát và đánh giá dự án.

(Các đơn vị tư vấn không bắt buộc phải bao gồm sơ yếu lý lịch của từng chuyên gia hoặc sơ yếu lý lịch của từng nhân sự trong EOIs nhưng nên nêu rõ số lượng chuyên gia có sẵn đáp ứng các tiêu chí danh sách rút gọn). Chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn Danh sách rút gọn.

c. Năng lực tài chính: Để tham chiếu, các đơn vị nên cung cấp chứng minh tình hình tài chính của đơn vị và cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 3 năm qua (2016, 2017 và 2018).

Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin (tài liệu, mô tả việc kinh doanh lĩnh vực kinh doanh chính và số năm kinh doanh, trình độ trong từng lĩnh vực được phân công, tổ chức quản lý và kỹ thuật, trình độ chung và số lượng thành viên chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện trong các nhiệm vụ tương tự, kinh nghiệm thực hiện trong điều kiện tương tự, kỹ năng phù hợp của nhân sự, khả năng tài chính, tư cách hợp lệ, hình thức liên kết, v.v.) để cho thấy rằng họ có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ. 

4. Tư vấn nên xem xét và tuân theo đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 thuộc phần III trong “Quy định đấu thầu cho bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới (Tháng 7/2016 – Quy định đấu thầu), đề cập về chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

5. Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị khác để nâng cao trình độ của họ. Tư vấn được yêu cầu trình bày rõ các hình thức liên kết hoặc là liên danh hoặc là nhà thầu phụ. Trong trường hợp liên danh, các thành viên của Liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng cho toàn bộ hợp đồng nếu được chọn.

6. Một đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn dựa trên hình thức chất lượng và chi phí (QCBS) được nêu trong Quy định đấu thầu.

7. Các tư vấn quan tâm có thể nhận thông tin (bao gồm cả Điều khoản tham chiếu chi tiết) tại địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 8:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00) (giờ địa phương).

8. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được chuẩn bị bằng tiếng Anh (bao gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao và bản dịch tiếng Việt được khuyến khích) phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp, hoặc qua thư, hoặc bằng fax, hoặc bằng e -mail) trước 17:00 ngày 28/8/2019.

 Ban quản lý dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực – Thành phố Thái Nguyên

         Người nhận: Bà Đinh Thị Nhượng - Phó giám đốc 

 Địa chỉ: Số 04, Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

 Điện thoại: (+84) 2083 755 998

E-mail: dothidonglucthainguyen@gmail.com
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây