Dịch vụ tư vấn cho quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng trường mầm non Hương Sơn và mầm non Phan Đình Phùng

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190805219-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Dịch vụ tư vấn cho quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng trường mầm non Hương Sơn và mầm non Phan Đình Phùng
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

DỊCH VỤ LỰA CHỌN TƯ VẤN

QUỐC GIA: VIỆT NAM

TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC –THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Số Khoản vay/Số Tín dụng/Số tài trợ: 6297-VN

Tên công việc: Dịch vụ tư vấn cho quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng Trường mầm non Hương Sơn và Trường mầm non Phan Đình Phùng.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): TN-CS-02A

1. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên và dự định sử dụng một phần của khoản tín dụng này cho dịch vụ tư vấn.

2. Các dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm:

i) Quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng;

ii) Giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn môi trường và xã hội;

iii) Thực hiện các tài liệu và báo cáo khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

3. Ban QLDA Thái Nguyên mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện (Tư vấn) để bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng có trình độ chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí lựa chọn tư vấn bao gồm:

a. Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn: Các đơn vị tư vấn phải cung cấp kinh nghiệm về giám sát xây dựng các hạng mục công trình liên quan: công trình xây dựng dân dụng cho ít nhất ba (3) công trình tương tự trong 10 năm qua (từ 2008 đến nay).

b. Năng lực của đơn vị: Đơn vị được lựa chọn sẽ là đơn vị tư vấn cần cung cấp bằng chứng có đủ số lượng Chuyên gia để bố trí cho các vị trí chủ chốt có năng lực với kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến dịch vụ tư vấn để thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong Điều khoản tham chiếu, bao gồm: 

- Chuyên gia chủ chốt có kinh nghiệm trong nước bao gồm: (i) Trưởng đoàn/kỹ sư xây dựng; (ii) Kỹ sư hiện trường – kỹ sư xây dựng; 

- Chuyên gia không chủ chốt có kinh nghiệm trong nước bao gồm: (iii) Kỹ sư điện; (iv) Kỹ sư cấp, thoát nước; (v) Chuyên gia an toàn sức khỏe, môi trường và xã hội (ESHS); 

(Các đơn vị tư vấn không bắt buộc phải nộp sơ yếu lý lịch của từng chuyên gia hoặc sơ yếu lý lịch của từng nhân sự trong Hồ sơ bày tỏ quan tâm nhưng nên nêu rõ số lượng chuyên gia có sẵn đáp ứng các tiêu chí các yêu cầu về năng lực cho từng vị trí). Năng lực các Chuyên gia sẽ không được đánh giá chi tiết theo sơ yếu lý lịch ở giai đoạn bày tỏ quan tâm.

c. Năng lực tài chính: Để tham khảo, các đơn vị tư vấn nên cung cấp chứng minh tình hình tài chính của đơn vị và cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 3 năm qua (2016, 2017 và 2018).

d. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin (tài liệu, mô tả lĩnh vực kinh doanh chính và số năm hoạt động, số lượng cán bộ chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện trong các nhiệm vụ tương tự, kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn ở các khu vực tương tự, tư cách hợp lệ, khả năng tài chính, hình thức liên kết, v.v.) để cho thấy rằng họ có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ. 

4. Tư vấn cần quan tâm đến đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 thuộc phần III trong “Quy chế đấu thầu cho bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới (Tháng 7/2016, sửa đổi tháng 11/2017 – Quy chế đấu thầu), đề cập về chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

5. Đơn vị Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị khác để bổ sung năng lực. Tư vấn được yêu cầu trình bày rõ các hình thức liên kết hoặc liên danh hoặc thầu phụ. Trong trường hợp liên danh, các thành viên của Liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng cho toàn bộ hợp đồng.

6. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn dựa trên hình thức Lựa chọn theo chất lượng tư vấn (CQS) được nêu trong Quy chế đấu thầu của Ngân hàng Thế giới (tháng 7/2016 và sửa đổi tháng 11/2017).

7. Các tư vấn quan tâm có thể nhận thông tin (bao gồm cả Điều khoản tham chiếu chi tiết) tại địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 8:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00) (giờ địa phương).

8. Hồ sơ bày tỏ quan tâm bằng tiếng Việt (bao gồm: một bản gốc, 03 bản sao) phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp, hoặc qua thư, hoặc bằng fax, hoặc bằng e -mail) trước 17:00 ngày 22/8/2019.

 Ban quản lý dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực – Thành phố Thái Nguyên

        Bà Đinh Thị Nhượng - Phó giám đốc 

 Số 04, đường CMT8, phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 Điện thoại: (+84) 2083 755 998

 E-mail: dothidonglucthainguyen@gmail.com

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây