Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181257608-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Tên nước: Việt Nam

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum

Khoản vay số: CR-5749VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum.

Số tham chiếu: C1-KONTUM-CS4

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số CR-5749VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập/VN-DRASIP/WB8 được thực hiện trên 33 tỉnh thành; Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum thực hiện sửa chữa, nâng cấp 14 hồ chứa nước trên địa bàn của tỉnh (Trong đó: 02 đập lớn và 12 đập nhỏ).

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) trên địa bàn tỉnh Kon Tum mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực của mình để được đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

Kinh nghiệm chung: Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tư cách hợp lệ của công ty hoặc các thành viên trong trường hợp liên danh (Chứng nhận/Quyết định thành lập/ Giấy phép kinh doanh..).

Kinh nghiệm tương tự: Cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm của công ty trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi và lập EPP (Hợp đồng tương tự: Tên Chủ đầu tư, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, mô tả dự án, mô tả nội dung dịch vụ tư vấn, nguồn vốn, giấy chứng nhận hoàn thành); Chứng minh tài chính lành mạnh của Đơn vị thông qua Báo cáo tài chính trong 03 năm gần đây.

Mục tiêu dịch vụ tư vấn: Xây dựng một Kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp (EPP) cho 01 đập lớn và dự kiến cho 04 đập nhỏ thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum theo các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và yêu cầu của Nhà tài trợ.

Nhiệm vụ dịch vụ tư vấn: Điều tra, khảo sát, tính toán kỹ thuật để lập EPP và EPP đơn giản theo quy định.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới (WB) Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers.

(download:http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác để tăng cường năng lực.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), tuân theo các quy định tại Hướng dẫn tư vấn của WB nêu trên.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây bằng hình thức trực tiếp dưới dạng văn bản (01 bản gốc và 03 bản chụp) không muộn hơn 8h00hh (giờ địa phương), ngày 11 tháng 01 năm 2019.

Tư vấn quan tâm có thể biết thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Số 42 Hoàng Diệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tel: 02603-863.599

Fax: 02603-863.599

E-mail: kontumwb8@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây