Gói số 9: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190751145-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói số 9: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung/ Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - Hợp phần 2: Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai

Tài trợ không hoàn lại số: TF0A5606.

Tên gói thầu: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Số tham khảo (trong Kế hoạch mua sắm): VN-MARD-110106-CS-QCBS

1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả cho dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung – Hợp phần 2: Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) bao gồm các công việc chính: (i) Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông, cho 03 lưu vực sông: sông Ba, sông Cái - Ninh Hòa và sông Cái - Nha Trang; (ii) Khuyến nghị và hướng dẫn cập nhật Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh cho 04 tỉnh nằm trong 03 lưu vực sông: Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, dựa trên các biện pháp được đề xuất trong Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp theo lưu vực sông; (iii) Nâng cao năng lực của chính quyền/tổ chức và các cơ quan phòng chống thiên tai cấp tỉnh trong việc cập nhật các phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt, chuẩn bị Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp theo lưu vực sông và cập nhật Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh; (iv) Xây dựng Cơ sở dữ liệu đánh giá rủi ro lũ lụt và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quản lý thiên tai do dự án WB5/VN-Haz tài trợ; số tháng công dự kiến là 240 tháng – người. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn là 12 tháng. Thời gian dự kiến bắt đầu dịch vụ tư vấn là tháng 12/2019.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) được đính kèm theo HSMQT.

2. Ban Quản lý dự án Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm đối với cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn là: (i) Đánh giá sơ bộ kiểm tra tư cách hợp lệ của Tư vấn tuân thủ theo Phần III, đoạn 3.21, 3.22 và 3.23 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016; (ii) Đánh giá chi tiết về kinh nghiệm chung, kinh nghiệm cụ thể và các kinh nghiệm khác của Tư vấn phù hợp với hình thức lựa chọn này. Các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn mời quan tâm này.

3. Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016 (Quy chế đấu thầu) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

4. Tư vấn có thể liên kết với các Tư vấn khác để tăng cường năng lực của Tư vấn, nhưng cần nêu rõ hình thức liên kết này là liên doanh và/hoặc là tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm liên đới và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hợp đồng, nếu Tư vấn được chọn.

5. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí (viết tắt là QCBS) với các quy định trong Quy chế đấu thầu

6. Tư vấn quan tâm cần biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

7. HSQT của Tư vân phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng e-mail) trước 10 giờ 00 phút ngày 02/ 8 /2019.

Ban Quản lý dự án Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện

Người nhận: Trần Việt Anh

Địa chỉ: Nhà A4 số 2, Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 844-2437335693

Fax: 844-2437335693

E-mail: endrp.wb@gmail.com

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

Nguyễn Đức Quang


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây