Gói số 04: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá TĐMT - xã hội (ESIA, SA và ĐTM), Báo cáo KH hành động TĐC (RAP), Báo cáo KHPT DTTS (EMDP) TDA 2; cập nhật kế hoạch hành động tái định cư (RAP) TDA 1

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190732959-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói số 04: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá TĐMT - xã hội (ESIA, SA và ĐTM), Báo cáo KH hành động TĐC (RAP), Báo cáo KHPT DTTS (EMDP) TDA 2; cập nhật kế hoạch hành động tái định cư (RAP) TDA 1
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hoá thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam.

Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tên Tiểu dự án: Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ (gồm 12 công trình hồ chứa: Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Hón Kín, Phưng Khánh, Ngọc Đó, Tây Trác, Cây Quýt, Mậu Lâm, Eo Lim và Thung Bằng).

Khoản vay số: 5749-VN.

Tên nhiệm vụ: Tư vấn Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA, SA và ĐTM), Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tiểu dự án 2; Cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án 1.

Số tham chiếu: Gói thầu C1-TH-TDA2-CS2.


Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 08/04/2016 để tài trợ thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dựng một phần của nguồn vốn trên để chi trả cho dịch vụ tư vấn: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA, SA và ĐTM), Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tiểu dự án 2; Cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án 1.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Tư vấn có nhiệm vụ: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA, SA và ĐTM), Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tiểu dự án 2; Cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án 1.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 5 tháng (Năm tháng) không liên tục.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ tư vấn:

Mục tiêu công việc là thực hiện: Lập các báo cáo đảm bảo tuân thủ các quy định của Chính phủ và Nhà tài trợ (WB). Gồm:

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA, SA và ĐTM), Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) Tiểu dự án 2 gồm 12 công trình: Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Hón Kín, Phưng Khánh, Ngọc Đó, Tây Trác, Cây Quýt, Mậu Lâm, Eo Lim và Thung Bằng thuộc dự án WB8 tỉnh Thanh Hóa;

+ Cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án 1 gồm 11 công trình: Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Bái Đền, Bai Ngọc, Làng Mọ, Nam Sơn, Thung Sâu, Ao Sen, Ngọc Re và Đập Cầu thuộc dự án WB8 tỉnh Thanh Hóa.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa mời các đơn vị tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn Tư vấn vào Danh sách ngắn dựa trên cơ sở: Hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng; Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất; Khả năng cung cấp nhân sự; Kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có xét đến nguồn vốn.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin thêm xin liên lạc để nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, số 06 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây trước 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2019.

Phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ 7 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2019 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Người nhận: Ông Đỗ Kim Xuân.

Địa chỉ: Số 06 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373.853.406.

Số fax: 02373.850.690.

E-mail: Thanhhoawb8@gmail.com.

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây