Tìm kiếm thông tin thầu

Kho dữ liệu được cập nhật liên tục, hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng, chính xác và không hạn chế thời gian.
Click để tìm kiếm nâng cao

Cơ hội cho bạn

5023 dự án đang đợi nhà thầu

638 TBMT được đăng trong 24 giờ qua

739 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua

13642 TBMT được đăng trong tháng qua

13913 KHLCNT được đăng trong tháng qua

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng, thay thê phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế để phục vụ công tác tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Đăng vào: 00:50 30/06/2020
Số KHLCNT
20200688952-00
Công bố
00:48 30/06/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Hình thức
Đăng lần đầu
Tên kế hoạch LCNT
Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng, thay thê phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế để phục vụ công tác tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Chủ đầu tư
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Tổng mức đầu tư
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Trạng thái QĐ
Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt
28/06/2020
Số QĐ phê duyệt
2078/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!
Danh sách gói thầu:
Số gói thầu: 9
Gói thầu số 1Mua sắm 03 đèn mổ treo trần02 monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số09 monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số, 03 máy siêu âm màu chẩn đoán (2 đầu dò)01 máy siêu âm màu chẩn đoán - sinh thiết (4 đầu dò)01 máy xét nghiệm HP qua hơi thở02 máy gây mê kèm thở01 dao mổ điện.
Thực hiện trong
90 Ngày
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí mua sắm trang TBYT đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2020 tại QĐ số 5298/QĐ-UBND này 20/12/2019 của UBND tỉnh và QĐ số 1463/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của SYT; quỹ PT HĐ sự nghiệp của BVUB.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 3 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 2Mua sắm 01 máy xét nghiệm tế bào cổ tử cung Thinprep01 hệ thông nội soi siêu âm nguồn sáng Xenon 300W01 máy cắt đốt điện kèm Argon Plasma.
Thực hiện trong
90 Ngày
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí mua sắm trang TBYT đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2020 tại QĐ số 5298/QĐ-UBND này 20/12/2019 của UBND tỉnh và QĐ số 1463/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của SYT; quỹ PT HĐ sự nghiệp của BVUB.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 3 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 3Mua sắm 01 hệ thống chụp X Quang chụp nhũ kỹ thuật số cắt lớp kèm bộ sinh thiết01 máy đo độ loãng xương.
Thực hiện trong
90 Ngày
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí mua sắm trang TBYT đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2020 tại QĐ số 5298/QĐ-UBND này 20/12/2019 của UBND tỉnh và QĐ số 1463/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của SYT; quỹ PT HĐ sự nghiệp của BVUB.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 3 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 4Sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng thay thế cho các thiêt bị chẩn đoán hình ảnh, nội soi.
Thực hiện trong
12 Tháng
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Sử dụng nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số tiền 4.820,1 triệu đồng.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 3 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 5Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Thực hiện trong
45 Ngày
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Hình thức LCNT
Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 2 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 6Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
Thực hiện trong
45 Ngày
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Hình thức LCNT
Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 2 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 7Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị.
Thực hiện trong
12 Tháng
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 3 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 8Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuchi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Thực hiện trong
90 Ngày
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Hình thức LCNT
Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 2 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói
Gói thầu số 9Giám định số lượng, tình trạng chủng loại, xuất xứ, quy cách.
Thực hiện trong
12 Tháng
Số TBMT/TBMST
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng
Phương thức LCNT
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Quý 3 Năm 2020
Hình thức HĐ
Trọn gói

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chức năng Theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nắm bắt các thay đổi của kế hoạch LCNT "Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng, thay thê phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế để phục vụ công tác tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.". Phần mềm của chúng tôi sẽ thay bạn theo dõi các kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà bạn đã đăng ký. Khi có bất kỳ thay đổi nào, nó sẽ ngay lập tức gửi mail thông báo đến bạn. Khi xuất hiện thông báo mời thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần mềm cũng sẽ thông tin đến bạn.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương tự như kế hoạch "Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng, thay thê phụ tùng, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế để phục vụ công tác tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 2 của DauThau.INFO.
Đã xem: 3

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5023 dự án đang đợi nhà thầu
  • 638 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 739 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13642 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13913 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây