Công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ

Tiến trình
Số KHLCNT
20190928786-00
Thời gian đăng tải
07:44 12/09/2019
Loại thông báo
 Thông báo thực
Ngày phê duyệt
11/09/2019
Hình thức thông báo
 Đăng lần đầu
Thời gian bóc tin
07:46 12/09/2019
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ
Chủ đầu tư
 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước
Phân loại
 Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định
 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Cơ quan phê duyệt
Số văn bản phê duyệt
 1923/QĐ-UBND

Nhận thông báo mời thầu qua email:

Cách đăng ký
Để nhận thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương tự như kế hoạch (Công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ) qua email ngay khi thông tin được đăng tải. Hãy đăng ký sử dụng gói phần mềm VIP 2 của DauThau.INFO tại đây!
Danh sách gói thầu:
STT Tên dự án Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Phương thức LCNT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ, khu vực huyện Bù Đăng và huyện Đồng Phú (Ký hiệu: XL01) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 180 Ngày
2 Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ, khu vực các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Phú Riềng (Ký hiệu XL02) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 180 Ngày
3 Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ, khu vực huyện Lộc Ninh và huyện Hớn Quản (ký hiệu XL03) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 180 Ngày
4 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị các gói thầu XL01, XL02, XL03. (Ký hiệu: TVGS) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 180 Ngày
5 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 40 Ngày
6 Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 40 Ngày
7 Kiểm toán độc lập Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 40 Ngày
8 Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL01, XL02, XL03 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh) Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 180 Ngày

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2020 dự án ODA_VONO01.01/19-20_Nguyen Thi Dinh

Số KHLCNT: 20200231594-00
Thời gian đăng tải: 13:06 17/02/20

Kế hoạch LCNT dự án

Số KHLCNT: 20200231553-00
Thời gian đăng tải: 10:57 17/02/20

Mua sắm vật tư, hóa chất và dụng cụ năm 2020

Số KHLCNT: 20200231337-00
Thời gian đăng tải: 10:43 17/02/20
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây