Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng trời, nội - ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng, tải khách tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông

Tiến trình
Số KHLCNT
20190341472-02
Thời gian đăng tải
03:04 12/09/2019
Loại thông báo
 Thông báo thực
Ngày phê duyệt
09/10/2016
Hình thức thông báo
 Thay đổi
Thời gian bóc tin
03:06 12/09/2019
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng trời, nội - ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng, tải khách tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông
Chủ đầu tư
 Ban Quản lý Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông
Phân loại
 Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định
 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Cơ quan phê duyệt
Số văn bản phê duyệt
 4131/QĐ-UBND; 5523/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2017; 5858/QĐ-UBND ngày 27/12/2018; 597/QĐ-UBND ngày 06/3/2019
Thông báo liên quan

Nhận thông báo mời thầu qua email:

Cách đăng ký
Để nhận thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương tự như kế hoạch (Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng trời, nội - ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng, tải khách tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông) qua email ngay khi thông tin được đăng tải. Hãy đăng ký sử dụng gói phần mềm VIP 2 của DauThau.INFO tại đây!
Danh sách gói thầu:
STT Tên dự án Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Phương thức LCNT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 Tư vấn quản lý dự án Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2017 Trọn gói 1334 Ngày
2 Tư vấn lập dự án đầu tư Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2017 Trọn gói 986 Ngày
3 Tư vấn khảo sát kiểm định kết cấu khu vực thang máy hiện hữu Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2017 Trọn gói 505 Ngày
4 Tư vấn kiểm định sàn kỹ thuật hiện hữu thang máy Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 75 Ngày
5 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 360 Ngày
6 Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán hạng mục Hệ thống xử lý nước thải và hạng mục Hệ thống thang máy Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 90 Ngày
7 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 210 Ngày
8 Tư vấn giám sát thi công Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 330 Ngày
9 Lắp đặt thiết bị và thi công xây lắp hạng mục Hệ thống PCCC- chống sét Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 240 Ngày
10 Lắp đặt thiết bị và thi công xây lắp hạng mục Hệ thống xử lý nước thải Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Đấu thầu hạn chế, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2017 Trọn gói 240 Ngày
11 Thi công xây lắp hạng mục Cải tạo ô giếng trời, nội - ngoại thất Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 300 Ngày
12 Lắp đặt thiết bị hạng mục Hệ thống thang máy Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 210 Ngày
13 Tư vấn giám sát đánh giá đầu tư Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 450 Ngày
14 Bảo hiểm công trình Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 210 Ngày
15 Kiểm định chất lượng hiện trạng của hệ kết cấu cột - dầm - sàn và hệ kèo thép khu vực giếng trời Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2017 Trọn gói 20 Ngày
16 Thi công xây lắp hạng mục Hệ thống thang máy Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 90 Ngày
17 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 90 Ngày
18 Tư vấn kiểm toán Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 300 Ngày
19 Tư vấn thẩm định giá thang máy Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2020 dự án ODA_VONO01.01/19-20_Nguyen Thi Dinh

Số KHLCNT: 20200231594-00
Thời gian đăng tải: 13:06 17/02/20

Kế hoạch LCNT dự án

Số KHLCNT: 20200231553-00
Thời gian đăng tải: 10:57 17/02/20

Mua sắm vật tư, hóa chất và dụng cụ năm 2020

Số KHLCNT: 20200231337-00
Thời gian đăng tải: 10:43 17/02/20
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây