Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 của BQL Dự án RGEP (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Tiến trình
Số KHLCNT
20190866789-00
Thời gian đăng tải
08:47 11/09/2019
Loại thông báo
 Thông báo thực
Ngày phê duyệt
08/09/2019
Hình thức thông báo
 Đăng lần đầu
Thời gian bóc tin
08:52 11/09/2019
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 của BQL Dự án RGEP (điều chỉnh, bổ sung lần 2)
Chủ đầu tư
 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại
 Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định
 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Cơ quan phê duyệt
Số văn bản phê duyệt
 2766/QĐ-BGDĐT

Nhận thông báo mời thầu qua email:

Cách đăng ký
Để nhận thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương tự như kế hoạch (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 của BQL Dự án RGEP (điều chỉnh, bổ sung lần 2)) qua email ngay khi thông tin được đăng tải. Hãy đăng ký sử dụng gói phần mềm VIP 2 Quốc tế của DauThau.INFO tại đây!
Danh sách gói thầu:
STT Tên dự án Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Phương thức LCNT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 Thuê CGTV-QT về xây dựng mô-đun bồi dưỡng GV qua mạng Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, quốc tế, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 12 Tháng
2 Xây dựng mô-đun bồi dưỡng GV qua mạng về phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 6 Tháng
3 Thuê tư vấn thẩm tra dự án đầu tư và thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng nhà làm việc 2 trung tâm Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn đối ứng Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
4 Thuê trụ sở làm việc cho Ban quản lý Dự án năm 2019-2020 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn đối ứng Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 17 Tháng
5 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho CBQL cấp Sở, Phòng triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Hà Nội Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
6 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho CBQL cấp Sở, Phòng triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Đà Nẵng Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
7 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho CBQL cấp Sở, Phòng triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực HCM Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
8 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho CBQL cấp Sở, Phòng triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Cần Thơ Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
9 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Tập huấn bồi dưỡng cho CBQL cấp Sở, Phòng triển khai thực hiện CT GDPT mới Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
10 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Hà Nội Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
11 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Hải Phòng Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
12 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Vinh Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
13 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Đà Nẵng Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
14 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Buôn Mê Thuột Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
15 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực HCM Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
16 Cung cấp dịch vụ vé máy bayTập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
17 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn Lịch sử triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Hà Nội Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
18 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn Lịch sử triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực HCM Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
19 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn Lịch sử triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Hà Nội Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
20 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn Lịch sử triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực HCM Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
21 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng Chăm (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
22 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng Khmer (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
23 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng Jrai (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
24 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng Bahnar (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
25 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng Êđê (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
26 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng Hmông (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
27 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng M'Nông (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
28 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam xây dựng dự thảo CT tiếng Dân tộc thiểu số_Tiếng Thái (3 chuyên gia) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 9 Tháng
29 Thuê chuyên gia tư vấn Việt Nam về Quản lý tập huấn, bồi dưỡng Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo thời gian 17 Tháng
30 Thuê CGTV-VN về kiểm toán nội bộ Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn đối ứng Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo thời gian 17 Tháng
31 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn cho tác giả xây dựng chương trình tiếng DTTS Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
32 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn cho thành viên hội đồng thẩm định chương trình tiếng DTTS Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
33 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Tập huấn cho thành viên hội đồng thẩm định chương trình tiếng DTTS Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
34 Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định 8 chương trình tiếng DTTS Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 90 Ngày
35 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn về dạy học thực nghiệm 8 CT Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
36 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Tập huấn về dạy học thực nghiệm 8 CT Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
37 Thuê dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết về dạy học thực nghiệm 8 CT tiếng DTTS Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
38 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Hội nghị tổng kết về dạy học thực nghiệm 8 CT tiếng DTTS Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
39 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn cho người tham gia thẩm định SGK (trừ lớp 1) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 90 Ngày
40 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn về biên soạn câu hỏi thi môn Toán Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày
41 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn về biên soạn câu hỏi thi môn Tiếng Việt/Ngữ văn Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày
42 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn về biên soạn câu hỏi thi các môn Khoa học Tự nhiên Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày
43 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn về biên soạn câu hỏi thi các môn Khoa học Xã hội Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày
44 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn dạy học theo định hướng phát triển năng lực Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
45 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Tập huấn dạy học theo định hướng phát triển năng lực Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
46 Thuê dịch vụ tổ chức Trại tập huấn, biên soạn, biên tập câu hỏi Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày
47 Thuê dịch vụ tổ chức Hội thảo Định chuẩn câu hỏi Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
48 Thuê dịch vụ Chấm bài kiểm tra thử nghiệm, chính thức Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
49 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn tổ chức kiểm tra và khảo sát_Hà Nội Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
50 Cung cấp dịch vụ vé máy bay Tập huấn tổ chức kiểm tra và khảo sát_Hà Nội Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 15 Ngày
51 Thuê CGTV-QT về phát triển SGK môn Tiếng Việt-Ngữ văn (1 chuyên gia, 100 ngày) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, quốc tế, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 16 Tháng
52 Thuê CGTV-QT về phát triển SGK môn Toán (1 chuyên gia, 100 ngày) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, quốc tế, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 16 Tháng
53 Thuê CGTV-QT về phát triển SGK môn Công nghệ (1 chuyên gia, 140 ngày) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, quốc tế, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 16 Tháng
54 Thuê CGTV-QT về phát triển SGK nhóm môn KHTN (1 chuyên gia, 100 ngày) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn IDA Tuyển chọn tư vấn cá nhân, quốc tế, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 16 Tháng
55 Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn (trừ môn Lịch sử) triển khai thực hiện CT GDPT mới_Khu vực Cần Thơ Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí IDA Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 60 Ngày
56 Thuê dịch vụ tổ chức Trại Biên soạn và biên tập câu hỏi thi bổ sung Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn vay Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây