Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ SXKD điện năm 2019 Công ty Thủy điện Đồng Nai

Số KHLCNT
20190204126-00
Thời gian đăng tải
04:56 12/02/2019
Loại thông báo
 Thông báo thực
Ngày phê duyệt
31/01/2019
Hình thức thông báo
 Đăng lần đầu
Thời gian bóc tin
04:56 12/02/2019
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ SXKD điện năm 2019 Công ty Thủy điện Đồng Nai
Chủ đầu tư
 Công ty Thủy điện Đồng Nai
Phân loại
 Hoạt động chi thường xuyên
Trạng thái quyết định
Total investment funds/Total estimation
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Cơ quan phê duyệt
Số văn bản phê duyệt
 45/QĐ-EVNGENCO1

Nhận thông báo mời thầu qua email:

Cách đăng ký
Để nhận thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương tự như kế hoạch (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ SXKD điện năm 2019 Công ty Thủy điện Đồng Nai) qua email ngay khi thông tin được đăng tải. Hãy đăng ký sử dụng gói phần mềm VIP 2 của DauThau.INFO tại đây!
Danh sách gói thầu:
STT Tên dự án Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Phương thức LCNT Thời gian lựa chọn NT Type contract Thời gian thực hiện HĐ
1 Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ SCTX - Đợt 1 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 90 Ngày
2 Mua sắm vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCTX - Đợt 1 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 60 Ngày
3 Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX - Đợt 1 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày
4 Mua sắm Công cụ, dụng cụ phục vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 60 Ngày
5 Mua sắm vật tư, thiết bị CNTT - Đợt 1 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 60 Ngày
6 Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển - Đợt 1 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày
7 Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Công ty Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 45 Ngày
8 Mua sắm trang phục công sở năm 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 45 Ngày
9 Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 60 Ngày
10 Mua sắm trang phục BHLĐ năm 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 45 Ngày
11 Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển - Đợt 2 2019 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày
12 In lịch và thiệp chúc tết cuối năm Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2019 Trọn gói 45 Ngày
13 Phòng chống mối khu vực Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và văn phòng Bảo Lộc Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày
14 Đánh giá tác động môi trường định kỳ (ĐTM) – NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 08 Tháng
15 Cung cấp dịch vụ bảo vệ Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 12 Tháng
16 Mua bảo hiểm (BHDS và BH vật chất) cho các loại phương tiện vận chuyển Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 12 Tháng
17 Quan trắc bổ sung chuyển dịch công trình chu kỳ 8A, 8B - Đập dâng, đập tràn Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 04 Tháng
18 Kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, thí nghiệm Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 60 Ngày
19 Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 30 Ngày
20 Kiểm định công tơ, kiểm định TU, TI hệ thống đo đếm điện năng và Thử nghiệm mẫu dầu MBT - NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 08 Tháng
21 Vận chuyển, sắp xếp nõn khoan Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 03 Tháng
22 Bảo trì, bảo dưỡng, chỉnh trang các công trình NMTĐ Đồng Nai 3 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 07 Tháng
23 Bảo trì, bảo dưỡng, chỉnh trang các công trình NMTĐ Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 07 Tháng
24 Đo kiểm môi trường lao động quan trắc nước mặt hồ ĐN3 ĐN4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 10 Tháng
25 Phát quang, bảo dưỡng đường vận hành nội bộ Đồng Nai 3 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 08 Tháng
26 Phát quang, bảo dưỡng đường vận hành nội bộ Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 08 Tháng
27 Tư vấn Kiểm định an toàn đập ĐN3 ĐN4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 07 Tháng
28 Tư vấn Lập PA ứng phó với tình huống khẩn cấp ĐN3 ĐN4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 07 Tháng
29 Cung cấp số liệu khí tượng Thuỷ văn phục vụ PCTT NMTĐ Đồng Nai 3 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 05 Tháng
30 Xử lý chất thải nguy hại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 10 Ngày
31 Quan trắc bồi lắng lòng hồ - Hồ chứa ĐN3 ĐN4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 04 Tháng
32 Quan trắc chuyển dịch công trình chu kỳ 9 - NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Trọn gói 05 Tháng
33 Bảo trì định kỳ thang máy NM Đồng Nai 3,4, nhà ở cho CBCNV quản lý vận hành VP 254 Trần Phú - Bảo Lộc Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Vốn SXKD điện năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2019 Trọn gói 12 Tháng
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây