Đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 2

Thời gian đăng tải
03:40 12/01/2019
Loại thông báo
 Thông báo thực
Hình thức thông báo
 Đăng lần đầu
Số KHLCNT
20190123482-00
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 2
Chủ đầu tư
 Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp)
Phân loại
 Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định
 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Cơ quan phê duyệt
Số văn bản phê duyệt
 Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 10/9/2018
Ngày phê duyệt
09/09/2018
Thời gian đăng tải
03:40 12/01/2019
Danh sách gói thầu:
STT Tên dự án Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Phương thức LCNT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 Gói thầu số 1: Tư vấn đánh giá tác động môi trường Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói 30 Ngày
2 Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình Nhà máy xử lý nước thải, SLMB, HT đường ống cứu hỏa Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lạiT Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói 20 Ngày
3 Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra TK-DT công trình Nhà máy xử lý nước thải, SLMB, HT đường ống cứu hỏa Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói 20 Ngày
4 Gói thầu số 4: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT công trình Nhà máy xử lý nước thải, SLMB, đường ống cứu hỏa Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói 70 Ngày
5 Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán công trình Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2019 Trọn gói 60 Ngày
6 Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói Theo thời Ngày
7 Gói thầu số 7: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 270 Ngày
8 Gói thầu số 8: San lấp mặt bằng (10,8 ha) Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói 60 Ngày
9 Gói thầu số 9: Xây dựng Hệ thống đường ống cứu hỏa Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí từ nguồn thu chênh lệch từ tiền thuê đất do Trung tâm Đầu tư và Khai thác Hạ tầng cho Doanh nghiệp thứ cấp thuê lại Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 Năm 2019 Trọn gói 45 Ngày
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây