Phản hồi của DauThau.INFO về việc một gói thầu vốn ODA mà gói VIP5 chưa tìm thấy

Thứ tư - 10/06/2020 05:08
Thời gian qua, DauThau.INFO đã nhận được phản hồi của một nhà thầu về việc gói VIP5 - Cung cấp thông tin đấu thầu có nguồn vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu (WB, ODA, ADB, UNICEF, UNDP...) bị lỗi. DauThau.INFO đã phân tích, kiểm tra kỹ hệ thống sau khi nhận phản hồi, chúng tôi xin được giải đáp dưới đây.
Phản hồi của DauThau.INFO về việc một gói thầu vốn ODA mà gói VIP5 chưa tìm thấy
Phản hồi của DauThau.INFO về việc một gói thầu vốn ODA mà gói VIP5 chưa tìm thấy

1. Không nhận được gói thầu vốn ODA mặc dù đã cài đặt bộ lọc tìm kiếm chính xác

Theo phản hồi từ một Nhà thầu đang sử dụng VIP5, gói thầu Thiết kế và Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp và cung cấp lắp đặt thiết bị; đào tạo chuyển giao công nghệ xử lý nước thải (EPC) tại BVĐK huyện Thọ Xuân, Bá Thước, Nga Sơn, Cẩm Thủy, Đông Sơn (số TBMT: 20200520199) có lĩnh vực phù hợp với công ty, đúng nguồn vốn ODA vay của Ngân hàng tái thiết Đức. Tuy nhiên, nhà thầu không nhận được thông báo qua email từ bộ lọc tìm kiếm của gói VIP5. DauThau.INFO đã ngay lập tức kiểm tra và phát hiện nguyên nhân là do Bên mời thầu của gói thầu này (Sở Y tế Thanh Hóa) đã đăng tải sai ngay từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Cụ thể, các gói thầu có nguồn vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu (WB, ODA, ADB, UNICEF, UNDP,...) khi đăng tải đúng thông tin sẽ nằm trong chuyên mục Vốn khác trên hệ thống. Theo hướng dẫn nghiệp vụ bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Bên mời thầu sẽ phải đăng tải thông tin lần lượt theo trình tự từ Dự án/ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/ Thông báo mời thầu/ Mở thầu/ Đánh giá HSDT/ Kết quả lựa chọn nhà thầu . Trong đó, ngay từ bước đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu sẽ phải lựa chọn Phạm vi điều chỉnhNguồn vốn (Ảnh 1.1), thông tin này sẽ tự động liên kết với Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu. Các văn bản hướng dẫn của Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia liên quan đến vấn đề này bao gồm:
Ảnh 1.1. Mục 8 trong hướng dẫn đăng tải KHLCNT cho dự án ADB/WB đã chỉ dẫn rõ về việc chọn Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu và loại Nguồn vốn
Ảnh 1.1. Mục 8 trong hướng dẫn đăng tải KHLCNT cho dự án ADB/WB đã chỉ dẫn rõ về việc chọn Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu và loại Nguồn vốn
Khi kiểm tra Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 20200520199 mang tên Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hợp phần 2 - Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế tại một số bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Tằn cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức, chúng tôi nhận thấy Kế hoạch này được đăng tải với thông tin Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu, mặc dù dự án này sử dụng nguồn vốn ODA (Ảnh 1.2). Do đó, gói thầu số 20200520199 không được nằm ở chuyên mục Vốn khác, thay vào đó gói này lại ở chuyên mục Hỗn hợp dành các gói thầu có nguồn vốn trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu. (Ảnh 1.3)
Ảnh 1.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 20200520199 lại được đăng tải trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu, mặc dù dự án này sử dụng nguồn vốn ODA!
Ảnh 1.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 20200520199 lại được đăng tải trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu, mặc dù dự án này sử dụng nguồn vốn ODA!
Ảnh 1.3. Do đó, gói thầu số 20200520199 có nguồn vốn ODA nhưng lại xuất hiện ở mục Hỗn hợp dành cho các gói thầu có nguồn vốn trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
Ảnh 1.3. Do đó, gói thầu số 20200520199 có nguồn vốn ODA nhưng lại xuất hiện ở mục Hỗn hợp dành cho các gói thầu có nguồn vốn trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
Các gói thầu có vốn khác như ODA, WB, ADB,... sẽ phải được xuất hiện tại chuyên mục Vốn khác (Ảnh 1.4), chúng tôi lấy ví dụ về gói thầu có số TBMT là 20200570076 (Ảnh 1.5) có nguồn vốn ODA được đăng tải chính xác.
Ảnh 1.4. Các gói thầu có nguồn vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu phải được đăng tải ở chuyên mục Vốn khác trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Ảnh 1.4. Các gói thầu có nguồn vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu phải được đăng tải ở chuyên mục Vốn khác trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Ảnh 1.5. Gói thầu số 20200570076 có nguồn vốn ODA được đăng tải chính xác tại chuyên mục Vốn khác!
Ảnh 1.5. Gói thầu số 20200570076 có nguồn vốn ODA được đăng tải chính xác tại chuyên mục Vốn khác!
Gói VIP5 - Cung cấp thông tin đấu thầu có nguồn vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu (WB, ODA, ADB, UNICEF, UNDP...) được lập trình để quét và tìm kiếm tất cả những dữ liệu được đăng tải ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia để đảm bảo độ chính xác cho khách hàng, đảm bảo những gói thầu tìm được chắc chắn sử dụng nguồn vốn khác. Vậy nên với gói thầu số 20200520199, bộ lọc không thể tìm ra vì nó không được đăng tải đúng về phạm vi điều chỉnh. Như vậy, nguyên nhân khiến bộ lọc tìm kiếm của gói VIP5 không tìm được gói thầu này được xác định là do Bên mời thầu đăng tải sai thông tin ngay từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.


Phương hướng xử lý: Sẽ nâng cấp gói phần mềm VIP5

Để giải quyết triệt để tình trạng này, DauThau.INFO đang cho nâng cấp gói phần mềm VIP5 lên phiên bản mới cho phép tìm kiếm & phát hiện cả những gói thầu được đăng tải sai nguồn vốn nhưng phần nguồn vốn xuất hiện các từ khóa liên quan đến WB, ODA, ADB, IDA, IBRD, KfW, UNDP, UNICEF...  Từ đó xác định những gói thầu này sử dụng nguồn vốn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu và gửi về qua email cho nhà thầu!


2. Một gói thầu được thông báo qua email nhiều lần

Trường hợp tiếp theo mà nhà thầu hay gặp phải là tình trạng một gói thầu được thông báo nhiều lần qua email, gây ra tình trạng trùng lặp thông tin. Qua kiểm tra, DauThau.INFO đã xác định được nguyên nhân và xin lý giải như sau:

Đầu tiên, các email thông báo về gói thầu của DauThau.INFO được cấu hình để gửi theo từng bộ lọc (Ảnh 2.1). Nếu nhà thầu sử dụng đồng thời 05 bộ lọc và đều bật tính năng gửi email thì sẽ nhận được 05 email tương ứng với mỗi bộ lọc trên.
Ảnh 2.1. Email thông báo về gói thầu mới được gửi theo từng bộ lọc tìm kiếm
Ảnh 2.1. Email thông báo về gói thầu mới được gửi theo từng bộ lọc tìm kiếm
Do đó, trong trường hợp hy hữu, một gói thầu có chứa đồng thời từ khóa của 2 hoặc 3 bộ lọc khác nhau thì gói thầu này sẽ được gửi về 2 hoặc 3 lần tương ứng mỗi bộ lọc. Trường hợp cụ thể, một nhà thầu sử dụng 02 bộ lọc khác nhau như sau (Ảnh 2.2):
  • Bộ lọc 1: Tên bộ lọc được nhà thầu đặt theo bộ từ khóa, trong đó có từ “tự động hóa”
  • Bộ lọc 4: Tên bộ lọc được nhà thầu đặt theo bộ từ khóa, trong đó có từ “phụ tùng thay thế”
Ảnh 2.2. Nhà thầu sử dụng nhiều bộ lọc với nhiều từ khóa khác nhau (Tên bộ lọc chính là các từ khóa)
Ảnh 2.2. Nhà thầu sử dụng nhiều bộ lọc với nhiều từ khóa khác nhau (Tên bộ lọc chính là các từ khóa)
Nhà thầu này đã nhận được thông báo về gói thầu mới tới 2 lần như sau: Thông báo đầu tiên được gửi từ bộ lọc 1 với từ khóa “tự động hóa”; Thông báo thứ hai được gửi từ bộ lọc 4 với từ khóa “phụ tùng thay thế” (Ảnh 2.3). Gói thầu được gửi lặp lại này có tên Vật tư phụ tùng thay thế và dự phòng cho thiết bị Tự động hóa giàn CNV 2020 (VT-032/20-DA/CNV).
Ảnh 2.3. Gói thầu được gửi về email 2 lần theo 2 bộ lọc khác nhau
Ảnh 2.3. Gói thầu được gửi về email 2 lần theo 2 bộ lọc khác nhau
Khi kiểm tra trực tiếp gói thầu trên, chúng ta sẽ thấy gói thầu này có chứa đồng thời từ khóa “tự động hóa” của Bộ lọc 1 (Ảnh 2.4) và từ khóa “phụ tùng thay thế” của Bộ lọc 4 (Ảnh 2.5). Như vậy, để không xảy ra tình trạng này, nhà thầu cần phải sửa bộ lọc tối ưu hơn bằng cách để những từ khóa theo ngành, lĩnh vực giống nhau trong cùng một bộ lọc. Hạn chế việc những từ khóa cùng ngành lại ở nhiều bộ lọc khác nhau. Điều này áp dụng cho cả những nhà thầu sử dụng VIP1, VIP2, VIP1QT, VIP2QT và VIP4!
Ảnh 2.4. Gói thầu chứa từ khóa “Tự động hóa” của Bộ lọc 1
Ảnh 2.4. Gói thầu chứa từ khóa “Tự động hóa” của Bộ lọc 1
Ảnh 2.5. Gói thầu chứa từ khóa “Phụ tùng thay thế” của Bộ lọc 4
Ảnh 2.5. Gói thầu chứa từ khóa “Phụ tùng thay thế” của Bộ lọc 4


3. Tại sao mua gói VIP5 rồi mà khi tải hồ sơ vẫn phải mất phí nạp điểm?

Tính năng tải nhanh hồ sơ mời thầu trên mọi trình duyệt hiện đại được DauThau.INFO triển khai chính thức từ giữa tháng 3/2020. Đây là tính năng nâng cao hoàn toàn độc lập, được DauThau.INFO nghiên cứu từ lâu để giải quyết vấn đề khó khăn suốt 10 năm nay trong công tác đấu thầu. Vậy nên, tính năng này được phát hành cùng với chính sách thu phí riêng biệt đã được chúng tôi công bố tại đây: Chính sách thu phí tải nhanh hồ sơ mời thầu trên DauThau.INFO.

Những tính năng của gói VIP5 cũng đã được chúng tôi thông báo rõ tại đây: Tính năng & Bảng giá gói VIP5 - Cung cấp thông tin đấu thầu có nguồn vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu (WB, ODA, ADB, UNICEF, UNDP...). Trong đó, gói VIP5 không bao gồm tính năng tải nhanh hồ sơ mời thầu trên mọi trình duyệt. Vậy nên nếu nhà thầu sử dụng VIP5 hoặc bất cứ gói VIP nào khác muốn tải hồ sơ mời thầu đều sẽ phải sử dụng điểm để tải theo chính sách trên!

Mới đây, DauThau.INFO còn phát hành thêm gói T0 - Tải không giới hạn hồ sơ mời thầu trên mọi trình duyệt dành cho những nhà thầu có nhu cầu tải với số lượng lớn và thường xuyên với chi phí trọn gói, không bị phát sinh trên số lần tải!


DauThau.INFO luôn mong muốn khách hàng phản hồi, đề xuất tính năng để phần mềm trở nên tốt hơn

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng để có thể cải thiện chất lượng phần mềm, chất lượng phục vụ. DauThau.INFO có hẳn một chính sách riêng để tặng thưởng cho khách hàng khi phát hiện ra lỗi của phần mềm hoặc đề xuất tính năng được áp dụng.

Nếu nhà thầu gặp những vấn đề như trên và chưa rõ cách giải quyết, hãy gọi ngay đến tổng đài của chúng tôi để được nhân viên tư vấn hỗ trợ theo hotline: 0904634288; Hoặc nhắn tin cho admin fanpage Facebook bằng cách truy cập: http://m.me/dauthau.info.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Gói số 01: Thi công xây dựng

Số TBMT: 20200730475-00
Đóng thầu: 03:00 21/07/20
Công bố: 02:53 11/07/20

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình

Số TBMT: 20200730504-00
Bên mời thầu: UBND xã Vạn Điểm
Đóng thầu: 03:00 21/07/20
Công bố: 02:47 11/07/20

Gói số 01: Thi công xây dựng

Số TBMT: 20200730750-00
Đóng thầu: 03:15 21/07/20
Công bố: 02:44 11/07/20

Thi công xây dựng Hệ thống thu bụi tuyến băng tải nhà máy tuyển khoáng 2

Số TBMT: 20200682640-00
Đóng thầu: 03:00 20/07/20
Công bố: 02:42 11/07/20

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Số TBMT: 20200724097-00
Đóng thầu: 03:00 31/07/20
Công bố: 02:19 11/07/20
Thống kê
  • 5022 dự án đang đợi nhà thầu
  • 431 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 391 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13372 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13644 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây